LSW

Tagarbejde

Tagprojekt med LSW

Vi laver diverse former for tagarbejde inkl. reparationer. Vi kan også lave kviste, isætning af tagvindue. Vi tilbyder selvfølgelig også at efter isolere ved lægning af nyt tag.

Priser på tag afhænger af flere ting. Hvilken type tag de skal have lagt, hvilken stillads der skal sættes op, samt tilkørsels forhold. Men fra 1.500 kr. og opefter, skal man regne med. Alt efter om der skal efter isoleres, valg af sten osv. Ved reparationers arbejde fakturerer vi på timebasis. Ved normalt hustage (Ikke lejligheder)
Vi kommer også gerne ud til dig - helt uforpligtende - hvor vi tager en snak om dit tag, besigtiger området og foretager de nødvendige opmålinger, hvorefter vi fremsender et gratis og uforpligtende tilbud med priser på dit nye tag. På timebasis fakturerer vi 525 kr. inkl. moms pr. time for tagarbejde. Vi afregner kun i hele timer. Servicevogn er inkluderet i prisen. Hertil fakturerer vi for 30 minutters kørsel, såfremt arbejdet kan påbegyndes kl. 07.00. Ved adgang senere end kl. 07.00, fakturerer vi for en times kørsel. Parkering og affaldsgebyr til genbrugsstation er ikke inkluderet i timeprisen.

For en hel dag (1 svend fra kl. 07.00-15.00) fakturerer vi 4.200 kr. inkl. moms. Der afholdes samlet 30 minutters frokost.

Timerpriser

525 kr.

Inkl. moms