LSW


LSW Ejes af Lasse Søndergaard Wehlast, hvilket medfører, at man altid under
et projekt er i kontakt med ledelsen.

Mit første hus tegnede og byggede jeg selv fra fundament, til den sidste tagsten blev lagt på, i 2006/07.

Huset bor jeg stadig i sammen med min familie, og føler det har levet op til mine forventninger.

Det er først de sidste par år, jeg helt og holdent er gået ind i bygge-
og anlægsbranchen.

Så har du nogle opgaver, store som små. Så er jeg klar med mine folk og
evt. egne indspil til opgaven.

Fremtidsplanen er på sigt at bygge komplette huse, efter eget design, som bygger på bæredygtighed, energi optimeret og vedligeholdes fri huse (så meget som man nu kan og giver mening). Så man kan bo billigt energimæssigt og
ikke tænke for meget på vedligeholdelse. Så der er tid til de vigtige ting i
livet, som familien og fritids interesser.

Så vælg os hvis du vil have en god bygge proces, hvor en aftale er en aftale. Kontakt os